Dnes je nedeľa 31. máj 2020 , meniny má Petronela, Petrana

O Domicile

Popis zariadenia

Služby

Bývanie

Cenník

Umiestnenie

Tlačivá na stiahnutie

Fotogaléria

Výročná správa

Kontakt

ilustračné foto: zdroj Google

DOMICILE, n.o. je zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku na vysokej úrovni opatrovateľskej a sociálnej starostlivosti. Naším hlavným cieľom je spokojnosť a pohodlie klienta. Celková kapacita zariadenia je 50 miest.

 

Sociálnu službu poskytuje v:

A. Zariadení pre seniorov - fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Kapacita zariadenia pre seniorov je 40 miest.

B. Domove sociálnych služieb - fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo je nevidiaca resp. prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. Kapacita domova sociálnych služieb je 10 miest.

 

Výhody

 

Kvalitnú starostlivosť zabezpečuje:

A. Úsek sociálny:

 

B. Úsek zdravotnícko – opatrovateľský:

 

A. Úsek prevádzkový:

 

info@domicile-no.sk